image

ئازیزه که م”
انقدر من پیش شعر
از مهربانی چشم هایت
و قلب زیبایت
گفته ام”
که الان اصلا روی آن را ندارم
که بگویم
دلم را هزار تکه کرده ایی”
چگونه بگویم
رسیده ام
به قله ی تنهایی محض”
جایی مُشرف
به دشت های مشکوک و زیبای عشق”
در هاج و واجِ بغض و دلتنگی
و سرمای قرار و بیقراری”
سرریزم
از ابهامی عجیب تر از رفتنت”
چون سراسیمگی خوابهای بی تعبیر
که چون امیدی کاذب از آینده
پیکر عقلم را به آتش می کشد”
می شود از موهایت”
که زبان باد را بلد است
بخواهم”
بگوید
کسی اینجا
در آستانه ی خاکستر شدن است…

شعر | می بان

مرز

image
دیشب
پاییز کمی مهمان خانه ام شد
کلی حرف زدیم
وقتی که رفت
دوست داشتم
اتفاق ساده ایی می افتاد”
در خواب راه می رفتی
و راه برگشتن به تختت را گم می کردی
صدای فاخته ایی می آمد
و دُرناها دستت را می گرفتند”
راه را به تو نشان می دادند”
می آمدی اینجا
پیش من
ادامه ی حرفهای پاییز و خودم را برایت میگفتم”
وقتی “نه ” میگویی
مسیر بادها عوض می شود
ولی وقتی لبخند می زنی
صد پرنده به آسمان اضافه خواهد شد
نگذار زمین
به غیر از برای نزدیک شدن
بچرخد”
هجوم هزار کاغذ سفید به سمتم
در وقت حکومت سکوت و تنهایی”
همیشه در این فکرم
مرگ اخرین اتفاق نیست
فقط یک لحظه بیدار می شوی
دگر هیچ اشنایی نمی بینی”
چیزی روحم را نمی آزارد
تنها مرز است”
که من را به هم می ریزد
مرز بین من و تو”
هیچ خط و نقشه ای نیست
هیچ دیوار و خندقی نیست”
تنها وقتی سکوت می کنی
یا دیر یادی از من میکنی
یا وقتی
پیراهنت را روی تخت پرت میکنی
یا زمانی سراسیمه می شوی”
من برای خودم هم غریبه می شوم”
گل نازم
لبخند بزن
که برامدگی گونه هایت
سرنوشتی را تغیر می دهد
امیدی را جان می دهد
باور کن”
در کار هم گاهی پیش می اید
قوسی کوچک
سازه ای را نجات می دهد…

شعر | می بان

رَگ

هیزم
پاییز
با کرشمه از راه رسید
من و این باد سرد پاییزی
در لا به لای این برگها
دیده می شویم
باد به آشوبش می نازد
برگها را رُل می کند”
من هم از نقطه چین چشم هایت
تا دهخدای پیر واژه هایم
هر از گاهی فرهنگ خیس گریه هایم
شعری می نویسد
در شرقی ترین جای پیشانیت
جویباری ست
من آن را دریا ترین رود می خوانم”
چرا که از زیبائیش
اقیانوسی بر بالشی از خوابهایم
جاریست”
درین شهر چراغی نیست
جز روشنای چشم های تو”
ایستاده ام با بُغضی کهنه در گلویم
و تکه هایی جزئی
از زندگی در مُشتم”
تو باز
درین فصل عاشقانه و تا انتها زیبا”
نیستی”
زمان آرام از برابرم میگذرد
نه حرفی نه عطری نه صدایی
تنها ردِ یک بوسه ی آشنا
بر تنم می گذارد”
فرقی نمی کند
چه پاییز باشد چه وقت دیگری
تو چون خون در وجودمی
در هرکجا که باشم
سینه درد که میگیرم
تنها تو آغوشی”
وقتی از چیزی مست نمی شوم
فقط تو شرابی
تو خوشه ایی”
از چیزی شاد که نمی شوم
تنها تو لبخندی”
گل سرخی
نسیمی
در آسمان بی سقفم
تنها تو ماهی”
اما این پاییز
رگِ گردنم شده ایی”
این چشمان من
پیش از آنکه چشم من باشند
دریا بوده اند
و صورت من
پیش از آنکه متعلق به من باشد
حجمی از سرگذشت یک سرزمین بوده است”
آنجا به پاییز که می نگری
من مقابلت ایستاده ام
با انحناهای آشنا
و تکیه کلامهای دوست داشتنی”
می شود
کمی قرمزی لبهایت را
روی لبهایم حس کنم”
باور کن
تاریخ تشنگی را مرور کرده ام”
لبخند بزن
مسیر دریاهای چشمانم را عوض کن..

شعر | ۳۲ می بان

“تو”

image
وقتی
خورشید به عشق ماه
گُر گرفت”
من و باد هم
قیامت به پا کردیم”
نه باد مسیرش را
از لای موهایت تغیر داد”
نه من قالب شعر هایم را
که لبهای توست
تغیر دادم”
دست هایت
در قلب من
باغی کاشته اند”
که گلهای محمدیش
را موهایت خوشبو کرده است
برای همین است
یکجا از آن گلاب میگیرندو
جایی دیگر
با دوغهای محلی کنار جاده آن را می نوشند”
و هر نسیمی
که از حوالی مژه هایت می وزد
خیابان های ذهنم را عطر افشانی می کنند”
برای همین است
که واژه های عابر
شعر می شوند”
همه باید بدانند
این شعرهای مست را
باد از سرزمین اندامت آورده است”

باور کن دست خودم نیست”
سرم هر بار چون موج
به سنگ می خورد
ولی برگشتن به جای اولم
همان جایی که عاشقت شدم را
دوست دارم”
چه در خیابان
چه در کوچه های ذهنم
چه در لابه لای کتابها
چه در همه جا
بر حسب اتفاق
همیشه به تو می خورم”
شهریورم”
تو انقدر زیبایی
و من آنقدر ” تو” شده ام
که وقتی پاییز از راه می رسد”
مثل باد دیوانه می شوم
به دنبال برگها می دَوَم
به یاد راه رفتن با ” تو”
با خودم حرف می زنم
رویم را به سمت کنارم برمی گردانم
می گویم”
می شود کمی آهسته راه بروی …
“میِ مَی زار تولدت مبارک”

شعر | ۳۳ می بان

بُهت

image
می دانی
آنچه این سالها
به آن پرداخته ام
از جان اشیاء
تا قلب پرندگان قصه
تا ناگهان هر روزه ی ذهنم
زیباترین دوستت دارم ها را
به گوشه های موهایت بیاویزم”
تو سالهاست
پاهایت را از گلیم خیالم
فراتر گذاشته ای
این را همه می دانند
وقتی نیستی
اندوه بزرگی مهمانم است
من تنها شادی کوچکی را با تو خواسته ام”
زبرا که با تو محال ممکن است
بیا دست به کاری بزنیم
قراری بگذاریم
دلتنگی شبیه صدایت است”
می خواهم آن را در کهنه ترین خیابان شهر
یا در دنج ترین کافه بگردانمش
به یک استکان چایی مهمانش کنم”
شاید لحظه ایی این بغض
این خواستن”
در حنجره اش بند بیاید”

به تنها چیزی که فکر میکنم
بلیطی برای رسیدن به تو
و جایی که هیچ چیزش شبیه اینجا نباشد
چشم هایم را بیاورم
و دستهایم را نیز
و انگشتانی که لابه لای موهایت شعر ببافد
امروز اینجا همان جا است
که تو قرار است بیایی
گاهی شانس را باور میکنم
پرنده زیبای لبهایت
دعوتم را پذیرفت”
شلوار جین و بلوز لیمویی
را پوشیدم
ساعتم و کفش هایم
و صدای قلبم همراهیم کردند”
بر یک صندلی کهنه نشسته ام
و پنجره را
جوری که چندی از صدای شهر را
بیاورد باز گذاشتم”
ای کاش یا من یا شکل من
که در مردمک چشمانت
می نشست
شنیدن صدای قلبت را
در آغوشت تجربه می کرد”
تو آمدی
پنداری که خدا
یک تنه پوز تمام زیبایی ها را زده است
لبخندت شفای مسیح و شراب چشمانت
تمام تاکستانهای اینجا را
از رو برده است”
نکند
تو یکی از فرشته هایی
اشتباهی سر از زمین دراوردی”

وقتی آمدی
دسته ایی از موهایت را
زیر آن شال آبی نفتی ات
بیرون انداخته بودی
و با آن مانتوی قهوه ایی رنگ زیبایت
آن رژ خوش رنگت
برق لبهایت”
یک لحظه ابهام عجیب آینه
و تردید ناتمام باران
در بارش ظهر یک تابستان
در سرم چرخید
جوری نگاهت کردم
که انگار اولین بار است میبینمت
کفش هایت
بِکر ترین طرح دنیارا به رُخ داشت
کیفت قفل کوچک زرد رنگ زیبایی داشت
که همان لحظه دهانم را بست”
بوی عطرت
شبیه بند رختی
که دو سوی جهان را به هم آویخته باشد
درون من را
در آغوش باد رها کرد”
وقتی به سویم آمدی
انگار به هر قاصدک
نشان آشیانه ی آفتاب را می دادی
زیبائیت بند نمی آمد”
و من داشت باورم می شد
که اینبار واقعی
قرار است دو فنجان قهوه خورده شود”
سفیدی چشمانت
دو بال قوهای نیاوران بود
گردن بی همتایت
و چانه همیشه به حرف جدی ننشسته ات
من را به سرزمین خوابهایم برد”
داشتم
زیباترین اتفاق دنیا را می دیدم
محو رَد پاهایت بودم
تمام عکسهایت
پشت سرت بودند
و من با صدایم
که لبریز از حرفهای نگفته بود
صندلی را تعارف کردم
باور کن
نه دوست دارم
سیصد سال بخوابم
نه به کُنشی به کهنگی عمر انسان
رفتار کنم
به کردارِبه تازه جاری قلبم
که فقط
دوستت دارم را بلد است
پذیرایت می شوم
سلامون علیک
با ان لهجه ی مخصوص نقل مجلس می شود”
جواب که دادی
در همان کافه داد زدم
تمام داستانهای عاشقانه جهان
فقط با صدای تو شنیدن دارد
هرچه تو بگویی
اساسا زیبا است
به احترام پروانه هایی
که تو را در من سرودند
به یاد اولین شعرم برای تو
و پریدن
اولین شب بو
از خواب عطر تو
با سرودی از جنون بیدِ
کوچه ی یاس
و ملاقاتهای نیمه تمام
نمی دانم
کدام دعا
امروز تو را روبروی من نشاند
تو آنقدر زیبایی
اگر به جای تمام ستارگان ماه بود
باز بدون تو
شب تاریک بود”
فنجان قهوه ات را به لبانت نزدیک کردی
آرزو کردم
لبهایت
بریل خوانی را بلد باشند
تمام چشم و تنم
می خواهمت شد”
می دانی
بهترین هدیه ام
وقتم است
بیشتر ازهمیشه این روزها می خوانم
مبادا قبل از من
تو را سروده باشند”
در بُهت”
نگاهت می کنم
انگار از دیوان خیام گریخته ایی”
دوست دارم
کافه دار یادش برود
که ما اینجائیم”
نشسته ام
سرنوشت زانو بزند
تو لبخند بزنی
تا امروز
که بهترین روز است
همیشه
هم نامم باقی بماند..

شعر | ۴۴ می بان

سَمت

image
می خواهم”
نه”
عجله دارم”
تا برایت صحبت کنم”
پیدا کردن دلیل برای شعر
گویا سخت است”
حق با آنهاست
اما
زیباترین سروده ی دنیا
خودِ تویی”
باور کن”
وقتی از حافظه ی دستهایم
لمس تنت را پرسیده ام
سالهاست مرور می کند
فراموش نمی کند
که در خاطره های خیس دور
و حوالی روزهای خوب”
نوک مژه هایش
به گلبرگهای رُزِ هلندی
کشیده شده است”
وقتی عکسهایت را نگاه میکنم
بهتر برایت می نویسم
می شود پشت همان عینک گربه ایی
کمی دیوانه وار من را بخواهی”
از پشت دور ترین افق”
تا لاهویا بیچ یی که گفتی”
زیبایی تو
از حجم سپید ذهن همه ی موجودات
گذشته است”
چه خوش شانس بودم
زود فهمیدم
شرابخانه های دنیا
فقط انگور واره ی چشم های تو است”
وقتی آنجا هرجا که می رفتی
من کارم اینجا
رصد کردن حرکات تو بود”
می دانی
راه که می رفتی
هم شانگی
لحظه های لبالب از حال خوب
پنجره ایی معطر
و صدای پرنسس های همیشه خندان
و رفتار آب و هوای آنجا را با گونه هایت”
همه را می دیدم”
تو آنقدر زن هستی
که عشق را بیمه کرده ایی”
باور کن
برای همین است
لهجه ی من
با سمتِ چشمانت عوض میشود”
تو تمام آوازهای یگانگی را بلدی
و من”
همان دوستِ آواره یِ
میان لُکنت دکمه های پیراهنت مانده ام”
بی قراریم تاریخ ندارد
یکبار دیگر بیا
این بار کمی انگشتانت را
روی دوستت دارم بِکش”
به من نشان بده
مثل کسی که پاکیزگی جایی را چِک میکند”
بگو این چی است
تا برایت
دوباره و صد باره
از هزار شعر عاشقانه بگذرم
و آرام
با همان وسواس همیشگی
بوسه ایی به قدمتِ
همان غاری که رفتیم را
بر دستانت بگذارم…

شعر | ۷۳ می بان

ماه

ماه
ای همیشگی ترینم”
چند سالی است”
این می خواره نماها را دیده ام
که از مَی زده ام
ولی موهایت را که شانه می زنی
مست بی سروپای
آخر شب در راه خانه ام میکند”
می دانی
نه تو آن آیه ی نازل نشده ایی
نه منی که هم مرز بغضم
می توانم ساکن محله ی آلتامونت
در وست ونکوور شوم
پس بهتر است
همان دسته گلی را که آوردی
بغل کنم
تو نگاهم کنی
برایت شعر بخوانم
و تو همان لبخند ده سالگیت را بزنی
پس بی خیال
کار در بانک نسکافه دار”
بی خیال
پرینت حساب جهت تکمیل مدارک سفارت”
بی خیال ویزا
بی خیال حس مهمان بودنت
بی خیال طرح و نظارت و اجرای من”
می شود یکبار دیگر برقصی
دستهایت را بلند کنی جلو پیشانیت”
لای موهایت گم شود”
راستی
موهایت همان تار است
سرت که را به عقب میبردی
تکان میدادی تا ببندیشان
بهترین موسیقی عمرم میشد
دوباره آن قطعه را اجرا کن”
با سه انگشت صفحات گوشیت را عوض کن”
نزدیکیهای عصر
چند دانه دلمه ی حبه قندی
از همان کوزه ی پر طراوت بردار
تا دوباره طعم ترش و عطر سبزیش
به سقف دهانت بچسبد”
اولین بار هم بود
که بی خیال قاشق چنگال می شدی
انگشتانت
چه زیبا چربی و برقش را لمس میکردند”
نیلوفر بی مرداب من”
در یقین بوسه ام
شمال چشم هایت را
به سمت جنوب شانه هایم برگردان
بیا قلمدوشت کنم”
جوری صدایت میزنم
که ماه در دهانم
چند تکه شود
و هر تکه حروف نامت را بردارد
تا در آسمان پخش شوی”
می دانم با اینکار
زمین به دور ماه خواهد چرخید”
می دانی
خیلی بار
می روم کنار آینه
شاید از تو چیزی جا مانده باشد”
بدون تو”
درخت بی زمینم”
زیر سایه بان دستهایت آرامم
همه جا بهانه ی توست”
دردِ تو دوباره پیچید به دلم”
می شود بگویی
چی عشق میشود”
نمی شود شعر باشد
و تو نباشی
در شرجی سینه ام”
تنها نگاه تو است
ولی نمی دانم
این اسکله ی لمیده به پهلو
کی تو را
دوباره در خودش می بیند…

شعر | ۷۱ می بان

ب ه

image

وقتی فکر می کنم
هر آنچه می نویسم
یا خاکستری های پیاده رو های ذهنم
یا خط خطی های قلبم
همه
به اعتبار نگاهت شعر می شود
این را که می گویم
اصلا دستِ دستهایم نیست
خودم هم دستم از آن کوتاه است”
من به جای تمام کسانی که
از کنارت ساده می گذرند
آنهایی که با تو کار می کنند
به جای تمام انهایی که تو را می بینند
و آنهایی که
یک لحظه در مردمک چشمانت می نشینند
به جای تمام ظروف دم دستی آشپزخانه ات
به جای تمام بوسه های نشده ی اطرافت
بجای کلید برقی که انرا خاموش و روشن میکنی
به جای مبلی که گاهی جای تختت را می گیرد
من جای خدا هم
که کاری کرد دیوانه ات بشوم
دلتنگتم”

من به جای مسیر هر روزه ات
به جای صدای عادی باران انجا
به جای عبور زاینده رود که از موهایت می گذرد
به جای سفرهایی که رفتی
و جای تمام بهانه ی جاده هایی
که حواسم را در هزار جهت
به عطر تو پرت کردند
به جای ماهی”
که با تولدت افسرده شد
و جای دست به گریبان شدن خورشید”
با رقیبی که تو بودی
من جای تمام خاطراتِ ساخته ام،
به جای لباسهایی که بخشیدی
جای تمام قدمهای تنهایت
در اردیبهشت”
به جای بوهای خوش پیراهنت
به جای تمام شکوه های بیهوده ام
که وقتی فهمیدند
همه طرفدار تواند
تغیر نام دادند”
به جای یعقوب نبی
به جای محو شدن های آنی امید”
به جای نسبتت با تمام سیبها
به جای بلند بلند خواندن
اسم کوتاه ولی زیبایت”

به جای خوش به حالی های دستهای بی ُمرادم
به جای ترکیب نگاه تو و بغض من”
به جای تمام شب های که در من جا می ماند
به جای تمام نوشته های زندان
به جای خودت
به جای خودم
به جای فرمان دوچرخه ی نامبرده”
به جای روزهایی که تو را کم می آورند
به جای همه ی قرارهای بدهکارت
حتی به جای تنفس در آزادی
به جای عشق و زندگی
که همیشه در چشمان تو ایستاده است”
به جای ابهام بی توصیف نیامدنها
به جای اندوهی
که در ظرف هیچ عاطفه ایی نمی گنجد
به جای گنجشکان درخت انجیر
جای کوچه های ناتمام تابستان
به جای آن سوزنبانی که
همیشه وقت رسیدنمان به هم
خط ها را عوض می کند”
به جای خنده های بی دلیل کودکی
به جای تمام سلفی های ناهنگام”
به جای شبیه شدنت
به مادر
وقتی که می خندی”
و
به جای نفهمی تمام مرزها
که هرچه دور تر می روی
به من نزدیک تر می شوی
دوستت دارم.

شعر | ۵۲ می بان
احتمالا چون حرف های کسی نیست، مال من است. با ذکر منبع کپی کردن موردی ندارد